Onze diensten

Afbraak en las-en snijwerken

DEMO J.V. realiseert uw algemene afbraakwerken en verleent de nodige zorg in alle fasen van de constructie tot ontruiming.
Gespecialiseerd in fijne en delicate afbraakwerken, wordt DEMO J.V. regelmatig geraadpleegd voor werken "haut de gamme" die specifieke aandacht behoeven.

 • Afbraakwerken
  • Gewapend en niet gewapend beton : vloerplaat, metselwerk, balken, kolommen, boren voor oprichten
   van hopper...
  • Voorzetwanden, wanden...
  • Muurbekleding, strippen van pleisterwerk en tegels...
  • Valse plafonds in hout, gyproc, pleisterplaten...
  • Vloerbedekking van elke aard...
  • Dakbedekking, frame, dakgoot, balkon, waterafvoer...
 • Ontmantelling van gebouwen, huisvesting of burelen
 • Ontmantelling van technische installaties (water, gaz, electriciteit, verwarming, airco, teledistributie, telefoon...)
 • Uitbreken van sanitaire installaties, ketels, verwarmingsketels, mazouttanks, benzinetanks,watertanks
 • Afbraak met explosieven
 • Verwijdering van puin na ramp (waterschade, brand) of bezette of achtergelaten gebouwen
 • Ontmantelling van gebouw alvorens het opstellen van een lastenkohier